Temaplaner

Energi- og klimaplan Vedtatt i kommunestyret sak 05/09

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 -2020 Vedtatt i kommunestyret sak 89/16

Plan for strategisk kommunikasjon Vedtatt i kommunestyret sak 57/13

Strategisk nærings- og utviklingsplan 2014-2017 (SNU) Vedtatt i kommunestyret sak 3/14

Trafikksikkerhetsplan 2015-2017 Vedtatt i kommunestyret 17.11.2015

Revidert felles eierskapspolitikk - versjon Nordre Land kommune Vedtatt i kommunestyresak 56/16

 

Folkehelse

Tiltaksplan for folkehelse Vedtatt 22.11.2016

Folkehelse statistikk

Helsetilstand og risikofaktorer

 

Tips en venn Skriv ut