Sentrum kino

Biletter kino

Barn                  kr 80,- (90,-)
Ungdom           kr 90,- (100,-)
Voksen             kr 100,- (110,-)
Prisene i parentes gjelder filmer med særlig høy leiepris.
 

Leie kinosal

Leie kinosal - interne arrangører NLK - (f.eks. skoler) kr    0
Leie kinosal - lokale lag - pr. inntektsgivende arr kr 2100,-
Leie kinosal - lokale lag - pr. øving  kr  210,-
Leie kinosal - andre - private arrangører kr 5250,-

 

SØKNAD OM FRITAK FRA BEALING AV LEIE FOR KOMMUNALE LOKALER

Lag som kan dokumentere at de tilfredsstiller kravene for å motta voksenopplæringsmidler kan med henvisning til Lov om Voksenopplæring § 7 og lovens forskrift § 10, søke om fritak fra betaling av leie for kommunale lokaler. For å tilfredsstille kravene må laget være tilknyttet et studieforbund. Laget må videre bl.a. ha minst 3 medlemmer over 14 år  som deltok på minst ¾ av undervisningen siste rapporteringsår. Evt. fritak gjelder øving i kommunal lokaler som foregår på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og ikke varer lengre enn til kl. 21:00. Søknad om fritak sendes kulturkontoret.

 

Tips en venn Skriv ut