Omsorg og rehabilitering

Hjemmehjelp månedsabonnement avhengig av inntekt

Inntekt under 2G kr  205,-
Inntekt 2 - 3 G kr  1100,-
Inntekt 3 - 4 G  kr  1800,-
Inntekt 4 - 5 G kr  2500,-
Inntekt over 5G  kr  3300,-

                       

Hjemmehjelp timepris avhengig av inntekt

Inntekt under 2G kr   400,-
Inntekt 2 - 3 G kr   400,-
Inntekt 3 - 4 G kr   400,-
Inntekt 4 - 5G kr   400,-
Inntekt over 5G kr   400,-
                                                                                                                                                               
                                                                           

Ambulerende vaktmester

pr. påbegynt time kr  400,-

Opphold i omsorgssenter

Opphold i omsorgssenter, pr. døgn kr 155,-
Mat opphold, pr. døgn kr 130,-
Dagopphold  kr 150,-
Bet. for skyss til og fra
dagopphold for eldre og demente
kr 90,-
Bet. for skyss til og fra Dokka
vedsenter, pr. tur
kr 30,-
Egenbetaling transport kommunal bil pris pr. km kr 4,10,-

                                               

Trygghetsalarmer leie pr. måned kr 300,-

Der kommunen eier abonnement (GSM-alarm), kommer et tillegg på kr. 70,- pr. alarm.

Betaling for ekstra smykke kr. 50,-

Ved fra Dokka vedsenter

Bjørkeved/sekk 60 l inkl.mva    kr 69,-      
Blandingsved/sekk 60 l inkl.mva kr 59,-
Utkjøring pr. sekk kr 5,-
1000 l stablet ved kr 1050,-
1000 l løs ved kr 750,-
Utkjøring pr 1000 l pall kr 50,-

  

Fysioterapi

Undersøkelse/vurdering kr 170,-
Behandling 20 min kr 98,-
Behandling 30 min kr 154,-
Behandling 40 min kr 191,-
Behandling 50 min kr 242,-
Behandling 60 min kr 300,-
Veiledning trening min 30 min kr 25,-
Gruppetrening 30 min kr 55,-
Gruppetrening 60 min kr 97,-
Gruppetrening 90 min kr 138,-


                                                   
                                                                                       

Tips en venn Skriv ut