Foreldrebetaling i skolefritidsordning

Pris pr mnd

2 dager = 40 % plass/minstesats kr 1382,-
3 dager = 60 % plass kr 1935,-
4 dager = 80 % plass  kr 2488,-
5 dager = 100 % plass kr 2765,-
Kjøp av ekstra dag kr   150,-
Kjøp av dag i ferie kr   350,-
Fradrag leksehjelp pr. time kr    32,-
Kjøp av morgenplass/6. time, pr dag kr    57,-
Kjøp av morgenplass/6. time, pr måned kr 1100,-
Betaling for mat, 100 % plass, pris pr måned  kr   300,-

1 dag beregnes uavhengig av tid barnet faktisk er på SFO.
Alle bestiller kjernetid, og varsler SFO, med hensyn til bemanning, ved endringer av denne.
Turnusplass innarbeides i forhold til % plass.
Bestilt plass/dag faktureres uansett oppmøte/fravær.

Det gis søskenmoderasjon  etter at maxpris oppnås (ved full plass til  1.barn gis  25 % moderasjon 2.barn og  50 % moderasjon 3.barn).

Betaling for 38 uker fordelt på 10 måneder (Betalingsfri, juni og juli)

Betaling for opphold i ferier utenfor skoleårets 38 uker, faktureres separat.

 

 

Tips en venn Skriv ut