Foreldrebetaling i barnehage

Antall dager

3 dager:                              kr 1.810,-
4 dager:                              kr 2.420,-
5 dager:                              kr 2.910,-

Ekstra dag kan kjøpes hvis barnehagen har kapasitet. Pris kr 235,-/dag. 
 

Barnehagene har 12 månders åpningstid. Det faktureres for 11 måneder pr. år. (ikke forfall i august)

Reduksjoner i betalingen

Familier som har flere barn i barnehagen:
For 2. barn: 30 % moderasjon   
For 3. barn: 50 % moderasjon   

Makspris heltidsplass i forhold til husholdningens samlede inntekt, samt inntektsgrense for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4-, og 5- åringer, følger statens satser for 2018. Det må søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Tips en venn Skriv ut